28 °C, Budapest
28 °C
Budapest
Holnap
25°
Holnapután
20°
Kedd
24°
2023.09.23. szombat, Tekla
filter.hu filter.hu

Eljárás az Európai Unió Bírósága előtt

Ha a magyar bíróságok elé kerül egy Nemzeti Adó és Vámhivatallal szembeni vita, akkor előfordul, hogy a bíróságnak nem csupán a magyar, hanem az európai uniós jogszabályokat is alkalmaznia kell, hogy döntést tudjon hozni az ügyben.

Amennyiben az uniós jog értelmezése vitatott, vagy nem teljesen értelemszerű, akkor a magyar bíróság az adott kérdést a luxemburgi székhelyű Európai Unió Bírósága („EUB”) elé terjesztheti. Ezt előzetes döntéshozatali eljárásnak nevezik, amely során válaszként az EUB indokolással ellátott ítéletet vagy végzést hoz, amelyet kötelező alkalmaznia a kérdést előterjesztő magyar bíróságnak az előtte folyamatban lévő per eldöntéséhez.

Ahogy a fentiekből is kiderül, az adózó tehát nem fordulhat közvetlenül az EUB-hez, mivel ahhoz elengedhetetlen, hogy egy adóper már folyamatban legyen a magyar nemzeti bíróságok előtt, mely például egy NAV ellenőrzés eredménye.

Ha az EUB felé irányuló kérdés még az elsőfokú bíróság előtti eljárásban fogalmazódik meg, akkor a bíró feladata eldönteni, hogy kezdeményezi-e az előzetes döntéshozatali eljárást. Ugyanakkor, ha az ügyben olyan bíróság jár el, amelynek döntése ellen nincsen rendes jogorvoslat (magyar jogrendszerben: Kúria), akkor az elméletileg köteles a kérdést továbbítania az EUB felé. A bíróság bármilyen típusú eljárás – legyen az akár polgári, büntető, vagy közigazgatási - bármely szakaszában megkeresheti az EUB-t, csupán egyetlen feltétel van: jogerősen még le nem zárt ügyhöz kell kapcsolódnia a kérdésnek.

Az adóper bármely résztvevője (az adózó vagy az adóhatóság is) a bírósághoz intézett kérelemben az előzetes döntéshozatali eljárás megindítását kérvényezheti. Ebben megfogalmazzák az eljárás szempontjából általuk relevánsnak vélt kérdést, amelynek az EUB elé terjesztését kérik a magyar bíróságtól. A magyar bíróságot azonban nem köti ez az indítvány: maga dönti el, hogy indokolt-e az uniós jog értelmezése. A feleknek ilyenkor külön illetéket nem szükséges befizetniük, akkor sem, ha az ügy EUB elé terjesztését kérik és abban az esetben sem, ha a bíróság helyt ad a kérelemnek. Ugyanakkor az EUB előtti eljárással összefüggő (pl. utazási) költségeiket a felek maguknak előlegezik meg, amelyek végül a pervesztes felet terhelhetik.

Miben dönt az EUB?

Az EUB „dönt” az elé terjesztett jogi kérdésekben, tehát tulajdonképpen meghatározza az uniós jog mindenkire kötelező értelmezését, amelynek alapján a továbbiakban az adóvitát a magyar bíróság dönti el az adóper során. Természetesen mindez nem azt jelenti, hogy az EUB döntése során ne vizsgálná meg az ügy ténybeli hátterét, hiszen a nemzeti bíróságnak a kérelem benyújtásakor szemléltetnie kell a kapcsolódó nemzeti szabályokat és a jogvita szempontjából releváns tényeket.

Az EUB eljárása a bíróság előtti per felfüggesztésével jár, tehát amíg az EUB nem hozza meg a döntését, addig a kérdést feltevő bíróság sem teheti. Ennek következtében az előzetes döntéshozatali eljárással az eljárás időtartama lényegesen magasabbra nőhet, amely akár másfél, két évet is jelenthet.

Az adóügyekben legtöbbször az általános forgalmi adóval kapcsolatos eljárások (ÁFA per) alkalmával fordulnak elő az uniós jog értelmezésére irányuló kérdések, de született már számos társasági adót, személyi jövedelemadót, valamint helyi iparűzési adót érintő döntés is. Ezek a döntések vonatkozhatnak alapelvekre vagy akár specifikus, az uniós jog alapján a magyar jogszabályokba átültetett szabályokra.

Az EUB eljárása és a döntés következményei    

Amennyiben az EUB nem csupán egy indokolt végzéssel dönt, akkor tárgyalás tartását is lehet kérvényezni az ügyben, azonban az EUB maga hoz döntést arról, hogy ez ténylegesen szükséges-e. Hasonlóképpen az EUB dönti el, hogy az EUB főtanácsnokának a véleményét előzetesen szükséges-e beszereznie vagy sem. A főtanácsnok az EUB bíráitól is független jogász, aki önálló véleményt alkot a feltett jogkérdésre vonatkozóan. Habár e véleményre valóban számtalanszor támaszkodnak a döntés meghozatalakor, az nem kötelező az EUB bíráira.

Tekintve, hogy az EUB döntését az alapügyhöz hasonló esetekben a többi tagállam bíróságának is figyelembe kell vennie, ezért az EUB előtti jogértelmezési kérdések rendszerint nagy horderővel bírnak. Egy-egy ügy kimenetele akár több tagállam vagy uniós szerv számára is fontos lehet, ezért az eljárás során lehetőségük van véleményt formálniuk.

Adóellenőrzés, vagy adóper folyik cége ellen? Vegye fel a kapcsolatot tapasztalt adójogász kollégáinkkal!

Weboldal: kopogtatanav.hu

E-mail: info@kopogtatanav.hu

Telefon: +36 1 889 2800