24 °C, Budapest
24 °C
Budapest
Holnap
23°
Holnapután
24°
Hétfő
21°
2023.06.09. péntek, Félix
filter.hu filter.hu

Toók László: Hit, erkölcs, szolidaritás, avagy a kereszténydemokrácia tüzes fáklyaként hozza el a fényt a jelenkor sötét világába

A jelenkor embere nap mint nap megannyi aggasztó és korábban elképzelhetetlennek tartott folyamatok együttesével néz szembe. Látja a televízióban, hallja a rádióban, vagy rosszabb esetekben, sajnálatos módon személyesen éli át. Háborúk, szenvedés, éhínség, elszegényedő társadalom, gazdasági világválság, recesszió, a hagyományos értékrendek teljes körű felszámolására irányuló nyugati törekvések előre nyomulása. Nem balgaság azt állítani, hogy világunk morális, erkölcsi és politikai válságba került.

Az én meggyőződésem szerint, globális értelemben vett társadalmunk jövője azon áll, hogy mennyire tudjuk észrevenni egymásban Isten jóságát és mindenhatóságát. Politikai és közéleti szempontból pedig szükség van azon bátor emberekre, akik keresztény értékeket magukénak valló közösségek tagjaiként, a Bibliai tanítások mentén és szociális érzékenységük révén jobbá, szebbé és élhetőbbé tehetik ezt a világot. Ahogyan tette ezt korábban számos kereszténydemokrata párt a 20. században, az I. és II. világháború utáni újjáépítéstől kezdve, egészen az EU alapköveinek letételéig.kereszt.jpg

Tette ezt minden európai kereszténydemokráciát magáénak valló párt és szervezet. Hűen hittek és hiszünk ma is az evangéliumi emberképben, a szolidáris társadalomban, egy olyan államban, mely az emberért van, középpontjába pedig az embert helyezi. Ahol a pénz van az emberért, és nem az ember a pénzért. Kereszténydemokrataként hisszük, hogy minden ember méltó az emberi létre és minden embertársunknak joga, hogy biztonságban élhessen és dolgozhasson. Valljuk, hogy a társadalom alapját a családok képezik, ezért az ő támogatásuk kiemelten fontos, hiszen az egészséges családok – mely egy nő és egy férfi Isten által megszentelt kapcsolata – lehetnek hazánk és földi világunk alap- és építőkövei.

Keresztény értékrendünk megőrzése érdekében fel kell lépni az abortusz és az eutanázia propagálása, az egyneműek párkapcsolatának törvényesítése és a hagyományos családmodell tudatos rombolása ellen.

A biztos és harmonikus jövőnk építéséhez három nagyon fontos tényező tartozik: hit, erkölcs és szolidaritás. Ehhez szükséges a hagyományos, nemzeti értékek tisztelete, és a felelősségtudat társadalmi megerősítése. Az Európai Unió, mely kontinensünk legfőbb kulcsszervezete, abban az esetben lehet sikeres, ha vezetői is hitet tesznek a kereszténységre, és ezt a szükséges uniós alapdokumentumokban is rögzítik.

„Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” (Róma 8, 31).

Isten áldását kívánom minden kedves olvasóm életére!

Toók László