6 °C, Budapest
6 °C
Budapest
Holnap
15°
Holnapután
15°
Csütörtök
10°
2024.04.22. hétfõ, Csilla
filter.hu filter.hu

Nyilvános terek és parkok szelektív hulladékgyűjtési rendszerének fejlesztése

Jó gyakorlat a nyilvános tereken, parkokban létesítendő szelektív hulladékgyűjtési rendszer tervezéséhez

A szelektív hulladékgyűjtés már sok ember számára mindennapossá vált, ami már bevett gyakorlat az otthoni és a munkahelyi környezetben, azonban a szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése a nyilvános terekre, parkokra és más városi közterületekre csak az utóbbi években kezdődött el.

A szelektív hulladékgyűjtés ilyen irányú terjedésének egyik legfőbb gátja az, hogy nehéz rávenni az embereket az újrahasznosító szelektív gyűjtőtartályok megfelelő használatára. A tapasztalatok azonban azt mutatták, hogy a nyilvános terekben történő szelektív hulladékgyűjtés akkor működik megfelelően, ha a szelektív hulladékgyűjtési módot az emberek mindennapi szokásainak figyelembe vételével tervezik meg és részévé teszik azt.

Ez az útmutató kifejezetten olyan programtervezési elemeket határoz meg, amelyek segítik a lakosokat a szelektív hulladékgyűjtés helyes alkalmazásában a nyilvános tereken, parkokban (Forrás: Beautiful, Keep America. "Planning for Success: Ten Tips for Designing Public Space Recycling Programs." Retrieved April 3 (2013): 2015.Guide; kab.org). A közterületi-fejlesztési programok ugyanis gyakran figyelmen kívül hagyják a szelektív hulladékgyűjtés szempontjait (például a szelektív gyűjtőtartályok kinézete, mérete, azok elhelyezése a parkok területén stb.), vagy csupán más tervezési prioritások utólagos hozadékaként kezelik azt.

Ezért is fontos a szelektív hulladékgyűjtési rendszert már a közterület-fejlesztési programok kialakításakor kidolgozni. A nyilvános tereken, parkokban létesítendő szelektív hulladékgyűjtési rendszer helyes kialakításának főbb sarokköveit az alábbi 10 pont foglalja össze. A 10 pontos útmutató segítségével végig lehet gondolni és meg lehet tervezni a jól kialakított, hatékonyan működő szelektív hulladékgyűjtés rendszerét.

 

Útmutató a nyilvános tereken, parkokban létesítendő szelektív hulladékgyűjtési rendszer helyes tervezéséhez

1. A szelektív hulladékgyűjtésnek egyszerűnek és kényelmesnek kell lennie

2. Álljon összhangban a helyi hulladékkezelési rendszerrel

3. A kommunális és a szelektív gyűjtőtartályok kerüljenek egy helyre

4.  A gyűjtőtartályok fedelein kerüljenek speciális hulladékbedobó nyílások kialakításra

5. Alkalmazzunk könnyen érthető címkéket és képeket

6. Válasszunk megfelelő szelektív gyűjtőtartályokat

7. Legyünk következetesek

8. Tartsuk a hulladékgyűjtőket tisztán és jól karbantartva

9.  Alkalmazzunk megfelelő kommunikációs stratégiát

10. Álljunk készen a finomhangolásra, fejlődésre

 

 

 

  1. A szelektív hulladékgyűjtésnek egyszerűnek és kényelmesnek kell lennie

 

Az emberek nyilvános tereken, parkokban általában azt a hulladékgyűjtőt fogják használni, ami hozzájuk a legközelebb esik, arra pedig, hogy mit hová dobjanak nagyságrendileg egy-két másodpercet fognak szánni. Az emberek szelektív hulladékgyűjtési hajlandósága két tényezőre vezethető vissza: a kényelemre és a rendszer azonnali, egyértelmű megértésére.

 

A szelektív gyűjtőtartályokat használók gyakran más dolgokra koncentrálnak, ezért a hulladékgyűjtők kialakításának és elhelyezésének alkalmazkodnia kell az emberek igényeihez: könnyen hozzáférhetőnek és egyszerűnek kell lennie a szelektív hulladékgyűjtési rendszernek ahhoz, hogy a lakosság megfelelően és gyakran használja azt.

 

 

  1. Álljon összhangban a helyi hulladékkezelési rendszerrel

 

A nyilvános tereken, parkokban létesítendő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítását össze kell hangolni az adott település hulladékkezelési rendszerével. Figyelembe kell venni, hogy a településen milyen útvonalon és milyen gyakorisággal történik szelektív gyűjtés, és annak figyelembe vételével kell meghatározni a szelektív hulladékgyűjtő helyét és méretét.

 

 

 

 

  1. A kommunális és a szelektív gyűjtőtartályok kerüljenek egy helyre

A szelektív gyűjtőtartály egységek közvetlenül kerüljenek a kommunális hulladékgyűjtő mellé, tapasztalat szerint ugyanis a nyilvános tereken, parkokban a szelektív hulladékgyűjtés sikeresebb, ha a kommunális és a szelektív hulladékgyűjtők egy helyen találhatóak.

Minél távolabb vannak egymástól a hulladékgyűjtők, annál nagyobb a kockázata a hulladékgyűjtők helytelen használatának, a szelektív hulladékgyűjtés mellőzésének.

 

 

 

  1. A gyűjtőtartályok fedelein kerüljenek speciális hulladékbedobó nyílások kialakításra

A korlátozó, speciális hulladékbedobó nyílások növelik a szelektív hulladékgyűjtésre való hajlandóságot és az abban való részvételt azáltal, hogy vizuális jelzést adnak az embereknek, hogy a kisebb hulladékbedobó nyílást papírszeméthez, üdítős vagy ásványvizes PET palackhoz illetve a nagyobb nyílást pedig a kommunális hulladékhoz kössék.

Különböző szelektív hulladékgyűjtőhöz különböző hulladékbedobó nyílás kerüljön. A dobozok és palackok számára a fedelek tartalmazzanak egy kis kerek nyílást, a papírhulladék részére pedig keskeny rést.

Ezen felül a hulladékbedobó nyílás fontos szerepet játszik a megfelelően alkalmazott szelektív hulladékgyűjtésben valamint szennyeződés csökkentésében.

 

 

  1. Alkalmazzunk könnyen érthető címkéket és képeket

 

Egyszerű képek alkalmazása a leghatékonyabb megoldás a megfelelő szelektív hulladékgyűjtésre, egy konzervdoboz vagy egy újságpapír képe egyértelműen jelzi, hogy melyik szelektív gyűjtőtartályba mi dobható bele.

Az egyszerűség elve itt is érvényes, azt, hogy melyik hulladékgyűjtőbe milyen hulladék kerüljön a lehető legegyszerűbb módon kell feltüntetni.

 

 

 

 

  1. Válasszunk megfelelő szelektív gyűjtőtartályokat

Fontos a megfelelő méretű gyűjtőtartályok alkalmazása annak érdekében, hogy az előre megbecsült igényt teljes mértékben lefedjék figyelembe véve az elszállítás gyakoriságát.

Nagyon fontos továbbá, hogy az emberek a gyűjtőtartályokat azonnal és könnyedén meg tudják különböztetni egymástól. Továbbá fontos, hogy az egy helyre telepített gyűjtőtartályok hulladékbedobó nyílásait az emberek ugyanúgy, könnyedén meg tudják közelíteni.

 

 

  1. Legyünk következetesek

 

A gyűjtőtartályok tekintetében alakítsunk ki egységes formát, színvilágot és címkeüzenetet, és alkalmazzuk azt a jövőben az önkormányzat minden közterület-fejlesztési munkájában.

Amikor az emberek a nyilvános tereken, parkokban sétálnak akkor, ugyanazzal a jellegzetes színvilággal és formavilággal találkozzanak a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban. Az egységes stílushasználat minimalizálja annak szükségességét, hogy az emberek újra és újra megtanulják, melyik szelektív gyűjtőtartályba milyen hulladék kerüljön.

 

 

 

  1. Tartsuk a hulladékgyűjtőket tisztán és jól karbantartva

A szelektív hulladékgyűjtés gyakorlatának jó asszociációja van, amely pozitívan megkülönbözteti azt a kommunális hulladékgyűjtéstől. A gyűjtőtartályok rendszeres karbantartása és takarítása elengedhetetlen a program hosszú távú sikerének érdekében. A nem megfelelően takarított szelektív gyűjtőtartályok az emberekben azt az érzetet keltik, hogy a szelektív hulladékgyűjtés és -kezelés egyenlő a kommunális hulladékéval.

Fontos a gyűjtőtartályok megfelelő karbantartása, a megkülönböztetett tartályformák, a címkék, a színsémák, valamint a speciális fedelek használata, hogy az emberek a szelektív hulladékgyűjtést másként lássák, különítsék el a kommunális hulladékgyűjtéstől.

 

  1. Alkalmazzunk megfelelő kommunikációs stratégiát

A szelektív hulladékgyűjtési tervezések és az ehhez kapcsolódó programok sikerességéhez nagyban hozzájárulnak a fejlesztéshez kapcsolódó kommunikációs tevékenységek, melyek mind a programok céljait mind azok működéseit megfelelően kommunikálják. Az alaposan átgondolt kommunikációs stratégia ugyanis kulcsfontosságú az olyan programokban, melyek az emberek berögzült szokásaikon hivatottak változtatni. 

A szelektív hulladékgyűjtési fejlesztés sikerének egyik eleme a lakosság felé történő folyamatos kommunikáció. Készüljön kommunikációs akcióterv a szelektív hulladékgyűjtési rendszer sikeres bevezetése érdekében, legyen sajtóesemény a fejlesztés átadásáról, és kerüljön a helyi média bevonásra. Lehetőség szerint az esemény legyen interaktív, a program vonja be a parkot használó lakosokat, valamint készüljön oktatási anyag a szelektív gyűjtőtartályok helyes használatáról.

A kommunikációs stratégia tartalmazzon későbbi, folyamatos akciókat, eseményeket, melyek elsősorban a nyilvános terek, parkok gyakori látogatóit célozzák meg.

Válasszunk nagykövetet, nagyköveteket – ambiciózus önkénteseket vagy szervezetet – akik aktív kapcsolatot tartanak a lakossággal és folyamatosan kommunikálják a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát, valamint a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével elért eredményeket.

 

 

  1. Álljunk készen a finomhangolásra, fejlődésre

A program sikerességét folyamatosan kövessük nyomon, és módosítsuk azt, amennyiben az szükséges. Például alkalmazzunk nagyobb gyűjtőtartályt, ha többlet igényt tapasztalunk, vagy növeljük az elszállítás gyakoriságát, ha folyamatosan kellemetlen szagprobléma érzékelhető. A szelektív gyűjtőtartályok használatának negatív tapasztalatai kihathatnak a program sikerességére is, a huzamosabb ideig fennálló problémák – túlcsordult gyűjtőtartályok, vagy konstans kellemetlen szagprobléma – okán az emberek elfordulhatnak a szelektív hulladékgyűjtés gyakorlatától.

Gondoljunk a parkok használatának szezonalitására, helyezzünk ki további szelektív gyűjtőtartályokat amennyiben azt szükségesnek ítéljük. Dokumentáljuk a szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségét. A megfelelő nyomon követés érdekében célszerű már a fejlesztés előtti időszakot is alaposan felmérni, hogy pontosan értékelhessük a fejlesztést követő változást.

Határozzunk meg reális elvárásokat. A nem megfelelően alkalmazott szelektív hulladékgyűjtés elkerülhetetlen. Ha a szelektívbe dobott szennyezett hulladék aránya kevesebb, mint 10%, az már sikeresnek mondható, azonban ha ez az arány folyamatosan meghaladja a 25%-ot, akkor változtatásokat kell alkalmaznunk. A program elején természetesen több szennyezett hulladékkal kell számolni, hiszen hónapokba telik, mire az emberek hozzászoknak az új rendszerhez.

 

 

A nyilvános tereken, parkokban létesítendő szelektív hulladékgyűjtési rendszer helyes fejlesztésének 10 pontos összefoglalója bemutatja a főbb ajánlásokat, melyeket a rendszer kiépítésekor figyelembe kell venni. Az így kialakított szelektív hulladékgyűjtési rendszer a legtöbb esetben hatékonyan működik, természetesen helyi sajátosságok okán előfordulhat, hogy fent leírtaktól kisebbfajta eltérésre van szükség a legjobb eredmény eléréséhez.