15 °C, Budapest
15 °C
Budapest
Holnap
14°
Holnapután
18°
Kedd
16°
2024.03.02. szombat, Lujza
filter.hu filter.hu

Olyan mértékben egymásra vagyunk utalva, mint még soha - a Dalai Láma felhívása

Mit látunk, ha belenézünk az esti TV-híradóba és miről olvasunk, amikor ránézünk bármelyik hírszolgáltató honlapra? Háborúról és erőszakról hallunk mindenütt. A világ szellemi vezetői a maguk eszközeivel minduntalan próbálnak küzdeni a véres események ellen. Legutóbb a Föld legnagyobb tiszteletnek örvendő menekültje, a Dalai Láma is szót emelt egy jobb világért, közös cselekvésre hívta fel az egész emberiséget.

Közös emberi értékek

A neves egyházi vezető nemrég, a nyár elején nyilatkozott az emberiség és a Föld sorsát illetőleg, a The Washington Post által közölt gondolatai alapvetően reménykedők voltak. Most saját honlapján olvashatjuk bölcs és megszívlelendő szavait. A buddhisták „első embere” sem tagadja, hogy világunk jelenlegi helyzete nyomasztó, sőt félelmetes. Az ember minden nap hírt kap valamilyenen szörnyű bűntettről, háborúról, erőszakról, vagy természeti katasztrófáról. Az korábbi korokban is történtek ilyenek, de nem ekkora mértékben. A XXI. század hajnalára azonban kialakult az érzés: az emberi élet nincs biztonságban.

Hiba csúszhatott a fejlődésbe

Tagadhatatlan az emberi fejlődés, de nem minden téren. A technológia és a tudomány egyre többre és többre képes, de közben az alapvető emberi problémák változatlanok. (Ironikus, de az egyes társadalmi nehézségek pont az iparilag fejlett országokban a legjelentősebbek.) A béke, a boldogság megteremtése és az emberi szenvedés megszüntetése még mindig várat magára.

Mindez arra enged következtetni, hogy a fejlődéssel és a haladással valami alapvető gond lehet. Ha nem ügyelünk, akkor ez katasztrofális következménnyel járhat az emberiség számára. A Dalai Láma hangsúlyozza azt is, hogy egyáltalán nincs ellenére a tudományos és technikai fejlődés, hiszen kényelmet biztosít és segít megérteni a minket körülvevő világot. Csak ha túl nagy jelentőséget tulajdonítunk neki, akkor elveszítjük a kapcsolatot azzal a „humán” tudással, ami az önzetlenség és az őszinteség felé visz minket.

Emberi értékek újjáélesztése

Fontos, hogy tudatosítsuk magunkban, a technika fejlődése nem tudja helyettesíteni azokat az évezredes szellemi értékeket, amit az emberi civilizáció hozott létre. Egyértelmű, hogy a tudomány nem ad választ korunk nagy problémáira, a szenvedésre és a félelemre. Logikus megoldás lehet, hogy megtaláljuk az egyensúlyt az anyagi fejlődés és az emberi értékek fejlődése között. Ezért mindenek előtt újjá kell éleszteni ezeket a sokat emlegetett humán értékeket.

A Dalai Láma bízik és biztos abban, hogy aggódását a jövőnk iránt mások is osztják, ezért arra kéri embertársait és a vallási vezetőket, hogy tegyük együtt világunkat méltányosabbá, igazságosabbá és együttérzőbbé. A szellemi vezető azt is kiemeli, hogy nem buddhistaként, nem tibetiként és főleg nem nemzetközi politikai szakértőként kéri ezt, hanem” csupán” egyszerű emberi lényként, aki számára fontosak azok az értékek, amiket nem csupán a buddhizmus, hanem minden más világvallás képvisel.

Ehhez szerinte a következő lépések elengedhetetlenek:

  • Az emberséges szemlélet elengedhetetlen a globális problémák megoldásához
  • Az együttérzés a világbéke tartóoszlopa
  • E miatt az össze vallás a világbékét szolgálja
  • Minden egyénnek felelőssége van abban, hogy intézményi szinten hogyan állnak hozzá az emberi szükségletekhez

A szenvedés és az öröm két formája

Az emberi szenvedésnek és a boldogságnak is két formája van, a fizikai és a szellemi. A kettő közül a szellemi az élesebb, ezért elengedhetetlenen az elme folyamatos „képzése”, erősítése.

A boldogságnak három összetevője van. A belső béke, a világ békéje és a gazdasági jólét. Hogy ezt mi, emberek elérjük, szükséges, hogy mély felelősséggel viseltessünk minden embertársunk iránt, vallásra, bőrszínre, nemre, vagy nemzetiségre való tekintet nélkül.

A felelősségvállalás mögött egy egyszerű tény van. A másik is ugyanolyan ember mint én, a vágyai alapvetően ugyanazok. Szeretne boldog lenni és nem akar szenvedni. Ha mi, az intelligens emberiség nem fogadjuk el ezt a tényt, akkor egyre több és több fájdalom lesz a bolygónkon.

Törekedni mindenki boldogságára

Ha önzően élünk és másokból csak hasznot akarunk húzni, akkor esetleg rövid távon elérhetjük céljainkat, de hosszú távon egész biztosan vesztesek leszünk. A személyes boldogságunk sem lesz teljes és a világ békéjét sem szolgáljuk.

Amikor az emberek állítólagos boldogságukat keresik, gyakran élnek visszataszító és kegyetlen módszerekkel, túl sokszor fordul elő, hogy embertársaiknak vagy más élőlényeknek szenvedést okozunk. Ez a viselkedés teljesen méltatlan egy emberi lényhez, aminek a vége az, hogy boldogtalanságot hoz nemcsak másokra, hanem saját magára is.

Embernek születni egyfajta kiválasztottságot jelent, amit ügyesen és bölcsen kell használni. Mindig szem előtt kell tartani az egyetemes életet és nem szabad, hogy egy egyén, vagy egy csoport boldogsága és dicsősége mások rovására menjen.

Új megközelítés

Mindenképpen új megközelítéssel kell szembenézni korunk globális problémáival. Napjainkra a világ bizonyos értelemben kisebb lett, egyre inkább egymásra vagyunk utalva. Mindezt a nemzetközi kereskedelem, és általában a nemzetközi kapcsolatok, illetve a technikai fejlődés eredményezte. Régebbi korokban a problémák kisebb közösségek, mondjuk egy család szintjén fogalmazódtak meg, de mára megváltozott a helyzet.

A mai világban olyan mértékben függünk egymástól, olyan mértékben egymásra vagyunk utalva, mint még soha sem. Egyértelmű, hogy csak úgy van remény az emberiségre leselkedő veszélyek megoldására, ha átérezzük a közös felelősséget, a testvériséget és a megértést minden embertársunk iránt. Arról nem is beszélve, hogy a béke és a boldogság is csak így lehetséges.

További rövid történetek, gondolatfoszlányok, elmélkedések, hogy egy percre kikapcsolódva ráébredjünk az élet valódi értékeire: