17 °C, Budapest
17 °C
Budapest
Holnap
16°
Holnapután
18°
Hétfő
22°
2024.04.12. péntek, Gyula
filter.hu filter.hu

FILTEREZZ! Szerkessz velünk és NYERJ Backstreet Boys jegyeket!

Szeretsz híreket olvasni? Van olyan téma, ami különösen érdekel? Szívesen megosztanád másokkal is a témában szerinted fontos, érdekes, izgalmas vagy épp vicces híreket, videókat? Kacérkodsz a blogolással, de még félsz kifejezni magad, leírni a gondolataidat? Velünk mindez könnyebb lesz! Sőt, még koncertjegyet is nyerhetsz!

A játék véget ért! A nyertes: Horváth Gáspár - Terézváros téma

Gratulálunk!

A játék rövid ismertetése:

A nyereményjátkban való részvétel nagyon egyszerű.

  • Regisztrál az oldalunkra (a regisztráció során olyan e-mail címet adj meg, amin értesíthetünk, ha Te nyersz!)
  • Találj ki, majd hozz létre egy TÉMÁT (itt vannak példák rá) és gyűjtsd a híreket (Állítsd be, milyen tartalmakat gyűjtsön a szoftverünk. Nálunk már most is több százezer híből válogathatsz, és naponta több ezer új érkezik, de akár te magad is feltölthetsz újakat, ha nálunk épp nem találod) - FONTOS: egy felhasználó korlátlan TÉMÁT létrehozhat. Ahány szabályos, publikált TÉMÁT indít, annyiszor kerül be a neve a sorsolásba!
  • Ha már legalább 10 cikked van a témában szempontonként (két szempontot kell beállítanod), akkor publikáld és osszd meg másokkal

Ennyi az egész! Ezen az oldalon (és a súgóban is) sok segítséget találsz a szerkesztéshez. 

Nyeremény: Páros jegy a Backstreet Boys 2019. jún. 25., kedden, 20:00:-kor kezdődő koncertjére. Helyszín - Budapest Aréna 

A játék időtartama: 2019. május 15 - 2019. június 15.

A nyereményjáték végén egy szoftver segítségével kisorsoljuk a nyertest azok között, akik teljesítik a fenti feltételeket.

Sorsolás: 2019. június 17-e, hétfő.

A nyertest a regisztráció során megadott e-mail címen értesítjük. Amennyiben 20-a éjfélig nem igazolja vissza levelünket, úgy elveszíti jogosultságát a nyereményre és a második kisorsolt válik jogosulttá a nyereményre.

A Témaportál 2015 Kft., a filter.hu weboldal tulajdonosa és üzemeltetője „Legyél a szerkesztőnk és nyerj” elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya:


A jelen nyereményjáték szabályzat („Szabályzat”) vonatkozik a Témaportál 2015 Kft. (Cg. 10-09-035111, 3300 Eger, Eperjesi u. 17/C.), mint szervező (a továbbiakban: „Szervező”) által „Legyél a szerkesztőnk és nyerj” néven meghirdetett nyereményjátékra („Nyereményjáték”).

A Nyereményjáték 2019. május 15. 0.00 óra és 2019. június 15. 23.59 óra közötti időszakban („Nyereményjáték időtartama”) kerül megrendezésre.

A részvétel feltétele, hogy a Nyereményjáték során a Nyereményjátékban résztvevő játékos („Játékos”) a Nyereményjáték időtartama alatt legalább 1 témát publikáljon belépjen a filter.hu weboldalon elérhető fiókjában. A publikált témának 2 szempont alapján 10-10 releváns, a választott témához illeszkedő cikket és/vagy videót kell tartalmaznia! A nem publikált (piszkozat) vagy nem a meghatározott módon elkészített témák készítői nem vehetnek részt a sorsolásban csak akkor, ha van a szabályzatnak megfelelően létrehozott publikus témája is. Egy felhasználó korlátlan mennyiségű témát indíthat, hozhat létre. Ahány szabályos, publikált TÉMÁT indít egy felhasználó, annyiszor kerül be a neve a sorsolásba, így növelheti esélyét másokkal szemben a játékban! Minél több TÉMÁT publikál az adott Játékos, annál nagyobb az esélye a nyereményre (pl. egy Játékos 5 TÉMÁT publikál fiókjában, akkor a fiókhoz tartozó azonosítója 5-ször kerül be a sorsolásba).

A Nyereményjátékban nem vesznek részt azok, akik nem regisztrálnak és nem hoznak létre a Szabályzatban meghatározott módon önálló TÉMÁT.

A Játékos a regisztrációval magára nézve kötelezőnek ismeri el a Szabályzatot. A Játékos beleegyezik abba, hogy személyes adatait a jelen Szabályzatban és az Adatvédelmi szabályzatban leírtak alapján a Szervező kezelje. A fent említett hozzájárulást a Játékos a Nyereményjátékban való részvételkor, a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg adja meg.

A Szabályzat a Nyereményjáték oldalán érhető el: https://www.filter.hu/cikkek/1146/szerkessz-velunk-es-nyerj-backstreet-boys-jegyeket.

A Játékos a Nyereményjátékban való részvétel előtt köteles tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás Játékos általi elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal. Minden Játékos a fentiekben ismertetett módon és logika szerinti számban vehet részt a Nyereményjátékban. A Játékos a Nyereményjáték időtartama alatt bármikor jogosult részvételét visszavonni, illetve igényelni a Szervezőtől a megadott adatainak törlését. Az adatok törlését úgy kell tekinteni, hogy a Játékos a Nyereményjátékban való részvételi szándékát visszavonja. Valamennyi játékos, aki a jelen Szabályzatban részletezett módon teljesíti a feltételeket, részt vesz a Nyereményjáték sorsolásán, melyen a nyeremény a következő:
• Páros jegy a Backstreet Boys 2019. jún. 25., kedden, 20:00:-kor kezdődő koncertjére. Helyszín - Budapest Aréna

A nyeremények a sorsolások között egyenlő arányban oszlanak meg.

A Nyereményjátékban összesen 1 sorsolásra kerül sor az alábbi napon:
• 2019. június 17-én

Amennyiben a sorsolás előre nem látható technikai okok miatt meghiúsul, abban az esetben a meghirdetett napot követő azon munkanap kerül rá sor, amikorra az akadályt jelentő technikai okok elhárultak

A Nyereményjátékban részt vehet a Szabályzatban foglaltak szerint minden cselekvőképes természetes személy, aki 18. életévét betöltötte és Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá teljesítia Nyereményjáték időtartamán belül a Szabályzat feltételeit. Nem vehet részt a Nyereményjátékban az,
• akinek a filter.hu fiókja a sorsolást megelőzően megszűnik
• akinek a filter.hu fiókjában nincs egyetlen publikussá tett(!) téma sem

A Szervező, és társvállalatainak, illetve leányvállalatainak munkavállalói, ügynökei és támogatói (ideértve ezek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. §-ában meghatározott közeli hozzátartozói), valamint mindazok, akik kapcsolatban állnak a Nyereményjátékkal, nem vehetnek részt a Nyereményjátékban.

A Szervező a Nyereményt a Nyereményjátékban részt vevő, jelen Szabályzatban foglaltaknak megfelelő Játékosok között sorsolja ki. A Szervező egyidejűleg nyereményenként 1 db nyertes Játékost és 3 tartalék nyertes Játékost sorsol ki.

A Nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható.

A Szervező a nyertes Játékossal a Nyereményéről történő értesítést a Játékos által a filter.hu fiókjához rendelt elérhetőségen (e-mail-cím, Facebook ID és az ahhoz kapcsolódó e-mail-cím vagy Facebook profil) üzenet formájában közli, amelyben a nyertes Játékost felhívja arra, hogy a Szervezőnek az info@filter.hu címre küldött e-mail válaszában keresse fel a Szervezőt a Nyeremény átvételi módjának és idejének tisztázása érdekében. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét át kívánja venni, akkor a Szervező általi felhívás elküldésétől számított 3 (három) napon belül, határidővel érintett nap végéig köteles a Szervezőnek e-mail üzenetben visszaigazolnia a Nyeremény átvételére vonatkozó szándékát és közölni a Nyeremény átvételéhez szükséges személyes adatait. A nyertes Játékosok a nyereményükről az értesítést követő 3 napon belül, adott nap végéig tudnak lemondani az info@filter.hu e-mail-címre küldött visszajelzéssel. A tartalék nyertes Játékosok a sorsolási sorrend szerint akkor léphetnek a nyertes Játékosok helyébe, ha valamelyik nyertes kizárásra kerül vagy a leírtak szerint Nyereményéről lemond, illetve annak átvételéről a megadott határidőn belül nem nyilatkozik.

A nyeremények utáni adózás
A Nyereményt a Szervező biztosítja a nyertes Játékosnak. A Szervező, mint kifizető által biztosított Nyeremény a hatályos személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII törvény („Szja. törvény”) alapján értékhatártól függetlenül kifizetői adóköteles juttatásnak számít. Így a Szervezőnek keletkezik adóbevallási és adófizetési kötelezettsége. A Nyertest a Nyeremény után adóbevallási és adófizetési kötelezettség nem terheli.

Nyeremények átvétele
A Nyereményt a Szervező a Játékossal a fentiek szerinti elérhetőségen keresztül egyeztetve elektronkus úton (e-mail) szállítja ki átvételre.

A Szervező a Nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által megadott adatok hibájából vagy a nyertes Játékos Nyeremény átvételével összefüggő mulasztásából eredő igényekért. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve a Nyereményjáték lebonyolításához kapcsolódó weboldal és a játék szabályait tartalmazó internetes oldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játékos nem megfelelő készülék, hozzáférés vagy internetes kapcsolat hiányában, illetve ezen hiányosságokból kifolyólag nem vesz részt a Nyereményjáték sorsolásának valamelyikén. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játékos részére küldött, nyeremény átvételéről szóló értesítő üzenet a Játékos részére nem érkezik meg vagy azt a címzett valamilyen oknál fogva nem olvassa el az előírt határidőn belül. A Szervező fenntartja a Nyereményjáték meghosszabbításának, elhalasztásának vagy törlésének jogát, valamint jogában áll a Szabályzat előzetes bejelentés nélküli egyoldalú módosítása.

A nyeremény E-TICKET formában kerül a nyertes részére eljuttatásra. A Szervező kizár minden felelősséget az E-TICKET nem megfelelő módon történő kezeléséből eredő bárminemű kárért - ideértve a nem biztonságos kezelést, jogosulatlan személyhez kerülést -, valamint a vonatkozó eseménnyel kapcsolatos bárminemű hiányosságért, késésért, esetleges elmaradásáért.

A Szabályzatban történő kiegészítések és módosítások azok hatálybalépésével egyidejűleg érhetők el a Nyereményjáték internetes oldalán annak időtartama alatt. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes, ingyenes és vásárláshoz nem kötött.Szervező jogosult bármely Játékost a játékból kizárni, különösen, ha a Nyereményjáték kapcsán visszaélés vagy a Szabályzatban foglalt részvételi feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Nyereményjáték lefolyását bármilyen módon manipulálja (pl. filter.hu fiókok tömeges létrehozásával), illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.

Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás
A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Szervező (azaz a Témaportál 2015 Kft.) minősül adatkezelőnek. A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelésre a hatályos jogszabályokkal összhangban, a jelen Szabályzat rendelkezései szerint kerül sor. Az adatkezelő a Nyereményjáték során megadott személyes adatokat kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célokra kezeli.
A személyes adatok tervezett kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja, a kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés időtartama:
• Az adatkezelés célja: A Nyereményjátékban való részvétel regisztrálása, a Nyereményjáték lebonyolítása
• Az adatkezelés jogalapja: A résztvevők hozzájárulása Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
• A kezelt személyes adatok köre: Fiókot megadott név és az ahhoz rendelt elérhetőségi: e-mail-cím, Facebook ID, és az ehhez kapcsolódó Facebook-profil vagy e-mail-cím
• Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok törlésre kerülnek (a regisztráció törlésével a Nyereményjátékban való részvétel egyidejűleg automatikusan megszűnik). A regisztráció során megadott személyes adatok a Nyereményjáték lezárását követően mindaddig megőrzésre kerülnek, amíg a regisztráció törlésre nem kerül vagy ezt a felhasználó külön nem kérelmezi ezek törlését.

A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel elismeri és elfogadja, hogy a Nyereményjáték során történő adatkezelés célját megértette. A Játékosok személyes adatait a Szervező további harmadik személyeknek nem adja tovább, adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A személyes adatok harmadik országba továbbítására nem kerül sor

Adatbiztonság:
A Szervező megfelelő intézkedésekkel védi a Játékos személyes adatait különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Játékos személyes adatainak a védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: 
A Játékos a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Játékos kérheti a Szervezőtől:
a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, személyes adatainak helyesbítését, valamint, személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén - az adathordozhatósághoz való jogának biztosítását.
A Játékos jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. 
A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 
A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szervező pedig köteles arra, hogy az Játékosra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a személyes adat kezelése jogellenes, a Játékos ezt kéri (hozzájárulás visszavonására tekintettel), az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A Szervező indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha a Játékos elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Játékos azt másként kéri. A Szervező a Játékos részére a tájékoztatást, hozzáférést és egyéb intézkedést díjmentesen biztosítja. A kérelmeket az alábbi elérhetőségeken terjeszthetik elő a Játékosok: info@filter.hu, 3300 Eger, Eperjesi u. 17/C.

Ha a Szervezőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a Játékos személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
A Nyereményjátékban résztvevő személyes adatainak a Játékos kérésére történő törlése esetén, a Játékos Nyereményjátékban való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panasz benyújtásának joga és jogorvoslat:
Az adatkezeléssel kapcsolatos bármely panasz esetén a Szervező adatvédelmi tisztségviselőjéhez lehet fordulni: Grégász Zsolt, cím: 3300 Eger, Eperjesi u. 17/C.; email: info@filter.hu.
Továbbá a Játékos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz is fordulhat (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu) 

A Játékos a jogainak megsértése esetén a Szervezővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Szervező köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A Szervező a Játékos adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. A Szervező mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

2019. május 15.
Témaportál 2015 Kft.