12 °C, Budapest
12 °C
Budapest
Holnap
15°
Holnapután
19°
Vasárnap
21°
2024.04.25. csütörtök, Márk
filter.hu filter.hu

Először sikerült képet alkotni egy fekete lyukról

A csillagászok lefényképeztek egy távoli galaxison levő fekete lyukat. 40 milliárd km széles, a Föld méreténél 3 milliószor nagyobb, a tudósok „szörnyetegnek” nevezték. A felvételt a Földünktől 500 millió trillió km távolságban „elterülő” alakzatról egy nyolc egységes, különböző országokban elhelyezett teleszkópokból álló hálózat készítette.

Az első felvétel a fekete lyukról: világos gázudvar veszi körül

A részletek az Astrophysical Journal Letters angol tudományos folyóirat közlésén alapulnak.

Heino Falcke, a hollandiai Radboud Egyetem professzora, a kísérlet elindítója azt mondta a BBC-nek, hogy a fekete lyukat az M87 galaxison észlelték. „Nagyobb, mint az egész Naprendszer. A tömege a Napénak 6,5milliárd-szorosa. Úgy gondoljuk, ez lehet az egyik legnagyobb súlyú fekete lyuk. Egy valóságos szörnyeteg, a világegyetem fekete lyukainak nehézsúlyú bajnoka” jelentette ki.

Heino Falcke professzor szerint még mindig nem értjük teljes mértékben, hogyan generálódik a fény

A képen egy intenzíven ragyogó „tűzgyűrű” vesz körül egy tökéletesen kerek sötét lyukat – magyarázza Falcke professzor. A világos udvart a lyukba kerülő túlhevített gáz okozza. A fénye erősebb, mint a galaxis többi, milliárdnyi csillagának fénye összesen – ezért látható ilyen távolságból a Földről.

A középen a sötét kör széle az a pont, ahol a gáz belép a fekete lyukba, az utóbbi hatalmas gravitációs erejének a hatása alól pedig a fény sem képes kivonni magát.

A csillagászok már korábban is sejtették, hogy az M87 galaxis centrumában van egy szupernagy tömegű fekete lyuk, mert a fenti és hasonló felvételek színhibásak lettek. A középen levő sötét rész nem egy fekete lyuk, de jelzi, hogy a csillagok egymás szoros közelségébe kerültek és gyorsan mozognak.

A kép illeszkedik ahhoz, amilyennek az elméleti fizikusok, és igen, a hollywood-i rendezők is képzelték a fekete lyukat - említette a kutatási együttműködésben részt vevő Dr Ziri Younsi, a Londoni University College asztrofizikus kutatója.

Bár a fekete lyukak viszonylag egyszerű objektumok, igen komplex kérdések merülnek fel velük kapcsolatban az űr és az idő természetéről, végső fokon a létezésünkről. Figyelemre méltó, mennyire hasonlít ez a felvétel az elméleti számításainkból következő alakzatra. Úgy látszik, Einsteinnek ismét igaza lett” mondta.

Az első felvétel alapján a kutatók többet tudhatnak meg ezekről a titokzatos objektumokról. Keresik, milyen módon tér el a fekete lyuk a fizika által elvárttól. Senki nem tudja, hogyan keletkezik a világos gyűrű; de ennél még izgalmasabb kérdés az, hogy mi történik, amikor egy objektum belezuhan a fekete lyukba.

Mi is az a fekete lyuk?

A fekete lyuk az űrnek egy olyan területe, ahonnan semmi, még fény sem távozik.

A neve ellenére nem üres, hanem kis téren összetömörült, hatalmas mennyiségű anyagból áll, ami a térnek óriási gravitációs erőt ad.

Az űrnek a fekete lyuk körüli területét eseményhorizontnak nevezik. Ez a terület, ahonnan „nincs visszatérés”, mert nem lehet kiszabadulni a fekete lyuk gravitációs vonzásából.

A projekt, Falcke professzor ötlete, abból az időből származik, amikor 1993-ban PhD hallgató volt. Akkor senki sem hitte, hogy ez lehetséges. Ő volt az első, aki észrevette, hogy a fekete lyuk közelében és körülötte egy olyan fajta rádiós emisszió keletkezik, amely elég erős ahhoz, hogy teleszkópokkal észlelhető legyen a Földről.

Emlékezett arra az 1973-ban olvasott tanulmányra, amely arra utalt, hogy óriási gravitációjuk miatt a fekete lyukak 2,5-szer nagyobbnak tűnnek, mint amilyenek valójában.

Ez a két tényező tette egyszer csak lehetővé a látszólag lehetetlent. 20 évig folytatott érveléssel az ügye mellett, Falcke professzornak sikerült meggyőznie az Európai Kutatási Tanácsot, hogy finanszírozza a projektet. Aztán a Nemzeti Tudományos Alap (USA) és kelet-ázsiai ügynökségek is csatlakoztak, hogy a projektet több mint 40 millió font értékben finanszírozzák.

Az EHT elrendezésnek egymástól távoleső 12 rádió berendezése lesz

 

A befektetés a fenti kép közzétételével vált valósággá. Falcke professzor elmondta, úgy érzi, hogy „a küldetése beteljesült".

"Hosszú volt a megtett út, ezt szerettem volna látni a saját szememmel. Tudni akartam, hogy ez igaz-e" – mondta.

Egyetlen távcső sem elég erős ahhoz, hogy a fekete lyukat láttassa. A legnagyobb ilyen irányú kísérletben Sheperd Doeleman, a Harvard-Smithsonian Astrophysics Központ professzora egy olyan projektet élére állt, amelyben 8 egymással összekapcsolt távcső hálózatát hozták létre. Ezek együtt alkotják az Eseményhorizont Távcső projektet és úgy kell elképzelni, mint bolygó-szerte elhelyezett tányérok láncolatát.

 Az adatokat többszáz merevlemezen tárolták, amelyeket egy központi adatfeldolgozó egységbe küldtek. Túl sok volt ahhoz, hogy interneten el lehessen továbbítani.

A távcsövek mind nagy magasságban vannak elhelyezve számos egzotikus helyszínen, többek között Hawaii és Mexikó vulkánjain, Arizona és a spanyol Sierra Nevada hegyein, Chilében az Atacama sivatagban és az Antarktiszon.

Egy 200 tudósból álló csoport a látcsövek hálózatát az M87 galaxis felé irányítva állította be, és 10 napon át vizsgálták a középső részét.

Az összegyűjtött információ túl sok volt ahhoz, hogy az interneten keresztül lehessen továbbítani. Ehelyett az adatokat több száz olyan merevlemezen tárolták, amelyeket egy bostoni (USA) és egy bonni (Németország) központi feldolgozó központba küldték az információk összegyűjtésére. Doeleman professzor az eredményt „rendkívüli tudományos tettnek” aposztrofálta.

"Olyasvalamit értünk el, ami még egy generációval ezelőtt is lehetetlennek tűnt" - mondta.

"A technológiai áttörések, a világ legjobb rádiós obszervatóriumai és az innovatív algoritmusok összekapcsolásával sikerült teljesen új ablakot nyitni a fekete lyukakra."

A csapat a saját galaxisunk, a Tejút közepén található szupermasszív fekete lyukat is kutatja.

Furcsának tűnik, de ez nehezebb feladat, mint egy 55 millió fényévnyi távolságra lévő galaxisról képet alkotni. Ennek az a magyarázata, hogy ismeretlen okból a Tejút magjában lévő fekete lyuk körül lévő "tűzgyűrű" kisebb és homályosabb.

Forrás: BBC

Komoly
Érdekes
Komoly
Érdekes
Komoly
Érdekes
Komoly
Érdekes
További anyagok